Služby je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, alebo e-mailom. Ďakujem.

Kompletná inštalácia operačného systému Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, Linux (napr. Ubuntu, Greenie, Mandriva, apod), jeho aktualizácií, bezpečnostných záplat a ovládačov. V prípade Windows je potrebné, aby ho mal klient už zakúpený.

 

Stiahnutie, nainštalovanie, nastavenie a otestovanie najnovších verzií aplikačného softvéru, akým je napr. kancelársky balík OpenOffice, Adobe Reader, internetové prehliadače, e-mailový klient, antivírus, antispywareový program, antirootkit, čistič (cleaner), balík Nokia Suite, Samsung Kies, audio a video prehrávače, komunikačné programy a ďalšie (Airdroid, Dropbox, SoundHound,

mapy, ...).

 

Softvérové diagnostikovanie poruchy zariadenia - otestovanie, zistenie príčiny nesprávnej funkčnosti zariadenia, systému, programov, internetového pripojenia atď., a zabepečenie najoptimálnejšieho riešenia problému. V prípade hardvérovej nedostatočnosti bude navrhnuté vhodné riešenie.

 

Optimalizácia výkonu zariadenia - zistenie prípadného nízkeho výkonu, nestability, apod., aktualizácia všetkého potrebného softvéru, prípadné nainštalovanie nového softvéru, ovládačov. Odstránenie nepotrebných aplikácií, súborov a registrov, defragmentácia, vypnutie nepoužívaných služieb. Kontrola systému na možnú prítomnosť vírusov, trojanov, červov, spyware, adware, malware a rootkitov, ich odstránenie a správne nastavenie zabezpečenia. V prípade hardvérovej nedostatočnosti bude navrhnuté vhodné riešenie. (Pokiaľ vírusy už poškodili súbory v zariadení, nebude ich pravdepodobne možné napraviť).

 

Inštalácia a nastavenie pripojenia k internetu pomocou modemu, routera, alebo iného zariadenia. Rôzne iné inštalačné služby (napr. nastavenie komunikácie medzi zariadeniami).

 

Rozdelenie harddisku z pôvodne jednej partície C na dve a viac (C, D, ...) pomocou systémového nastavenia a následné presné doladenie ich veľkostí ďalším aplikačným softvérom.

 

Zálohovanie súborov, ich prípadné skopírovanie na CD, DVD, externý harddisk, USB kľúč, pamäťovú kartu, alebo do cloudu, a následné prenesenie do iného, alebo toho istého zariadenia.

 

Obnovenie funkčnosti zariadenia - po zlyhaní operačného systému.

 

Odborné konzultácie rôzneho druhu, ako napríklad návrhy zariadení podľa potrieb zákazníka, návrh najoptimálnejšieho internetového pripojenia v danej lokalite podľa ceny a technológie, návrh telekomunikačných poplatkov a služieb pre klienta apod. Poradenstvo, zaškolenie a pomoc pri riešení problémov so zariadením (napr. e-mailové služby, služby webového prehliadača, komunikácia cez Skype, ovládanie programov a pod.).

 

Zapojenie, nainštalovanie softvéru, nastavenie a preverenie funkčnosti tzv. periférnych zariadení, akými môžu byť napr. tlačiareň, skener, fotoaparát, telefón.

 

Služby realizované pomocou vzdialenej správy zariadenia.

 

Pod pojmom zariadenie sa myslí napr. PC, notebook, netbook, tablet, smartfón, mobilný telefón a pod. Operačné systémy sú napr.: Windows 8, 7, Vista, XP; Linux (Ubuntu, Kubuntu, Fedora, ...); Android; Symbian; Windows Phone 8; Jolla.

 

Nevykonávame servis ani poradenstvo pre zariadenia od výrobcov Apple a Blackberry

 

Zodpovedáme za poskytnutú servisnú službu, ale nie za prejavenie skrytej chyby na zariadení, ktoré môže byť zastaralé, je po páde alebo rozoberané neodborne, poškodené tekutinou alebo iným vplyvom. Skrytá chyba môže nenávratne poškodiť zariadenie. Na predchádzanie takýmto stavom je vždy potrebné uviesť Vaše informácie o stave zariadenia a spôsobe jeho používania. Je to nutné vedieť z dôvodu Vašej ochrany. Pred opravou zariadenia Vám odporúčame, aby ste si uchovali a zálohovali potrebné dáta, ktoré máte uložené v zariadení. Ak nie je zariadenie priamo Vaším vlastníctvom, zodpovedáte za súhlas vlastníka s vykonaním servisnej služby. Pracujeme len so zariadeniami a softvérom, ktoré sú autorizované a legálne, inak vašu objednávku musíme odmietnuť. Na vykonanie servisnej služby je nutné vstúpiť do vášho zariadenia, žiadne údaje alebo dáta nebudeme z vášho zariadenia kopírovať alebo uchovávať, ak to nie je výslovne predmetom servisnej služby.

 

Na servisné služby je v zmysle zákona poskytovaná záruka po dobu 3 mesiacov odo dňa poskytnutia servisnej služby.