Klient má právo na vyúčtovanie cien podľa toho cenníka, ktorý mu viac vyhovuje:

 

Cenník_služieb_SOFT_servis_podrobný.pdf (76400)

 

Cenník_služieb_SOFT_servis_jednoduchý.pdf (59,1 kB)

Ceny je možné po dohode individuálne upraviť a prispôsobiť daným podmienkam a možnostiam zákazníka.